Chọn tuổi xông đất cho người tuổi Quý Sửu 1973

Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Tỵ của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
tuoi-quy-suu
* Chọn tuổi xông nhà đất cho 1973 – Xông nhà (đất) đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.
* Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết.
Thông tin gia chủ tuổi Qúy Sửu 1973

• Năm sinh dương lịch: 1973
• Năm sinh âm lịch: Quý Sửu
• Quẻ mệnh: ♂ Nam – Ly (Hoả) | ♀ Nữ – Càn (Kim) thuộc Đông tứ mệnh
• Ngũ hành: Tang đố mộc (Gỗ cây dâu)

★ Luận Giải: Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông nhà () thì nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm xem cũng cần tương sinh với người đó.

– Gia chủ tuổi Qúy Sửu 1973 nên chọn các tuổi dưới đây để có một năm làm ăn thuận lợi và an lành.
Chọn tuổi xông nhà đất cho tuổi Quý Sửu 1973

* Tuổi xông nhà đất tốt nhất:

– Năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – Có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
– Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – Có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
– Năm 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa) – Có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – Có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
– Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy) – Có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – Có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – Có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
– Năm 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – Có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – Có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) – Có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 1965 (Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – Có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
– Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – Có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Chi tiết về tuổi xông nhà đất cho tuổi Quý Sửu 1973

1. Tuổi xông nhà đất năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Chấp nhận được.
– Thiên can của gia chủ Quý với Mậu của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Thiên can người xông nhà (đất) Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà (đất) • Rất tốt.

⋆ Tổng điểm: 10/12 rất tốt

2. Tuổi xông nhà đất năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà • Chấp nhận được
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Rất tốt
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Tân với Bính của người xông nhà (đất) • Rất tốt
– Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà (đất) • Rất tốt
– Địa chi người xông nhà (đất) Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được

⋆ Tổng điểm: 9/12 rất tốt

3. Tuổi xông nhà đất năm 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Chấp nhận được.
– Thiên can của gia chủ Quý với Mậu của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Thiên can người xông nhà (đất) Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Lục hại với Ngọ của người xông nhà (đất) • Không tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.

⋆ Tổng điểm: 7/12 rất tốt

4. Tuổi xông nhà đất năm 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Rất tốt.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Sửu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.

⋆ Tổng điểm: 8/12 rất tốt

5. Tuổi xông nhà đất năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy)

– Ngũ hành cuar gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Giang Hạ Thủy của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Giang Hạ Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Không tốt.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Bính không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà (đất) • Rất tốt.

⋆ Tổng điểm: 8/12 Tốt

6. Tuổi xông nhà đất năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Chấp nhận được.
– Thiên can của gia chủ Quý với Đinh của người xông nhà (đất) • Không tốt.
– Thiên can người xông nhà (đất) Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.

⋆ Tổng điểm: 7/12 Tốt

7. Tuổi xông nhà đất năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Chấp nhận được.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Bính không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi người xông nhà (đất) Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà (đất) • Rất tốt.

⋆ Tổng điểm: 8/12 Tốt

8. Tuổi xông nhà đất năm 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • không tốt.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Ất không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Dậu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.

⋆ Tổng điểm: 7/12 Tốt

9. Tuổi xông nhà đất năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa)

– Ngũ hành gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Chấp nhận được.
– Thiên can của gia chủ Quý với Kỷ của người xông nhà (đất) • Không tốt.
– Thiên can người xông nhà (đất) Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Sửu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.

⋆ Tổng điểm: 7/12 Tốt

10. Tuổi xông nhà đất năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà(đất) • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Không tốt.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi người xông nhà (đất) Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà (đất) • Rất tốt.

⋆ Tổng điểm: 7/12 Tốt

11. Tuổi xông nhà đất năm 1965 (Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Chấp nhận được.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Ất không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ Sửu Tam hợp với Tỵ của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Tỵ Tam hình với Thân của người xông nhà (đất) • Không tốt.

⋆ Tổng điểm: 7/12 Tốt

12. Tuổi xông nhà đất năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

– Ngũ hành của gia chủ Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà • Chấp nhận được.
– Ngũ hành người xông nhà (đất) Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân • Rất tốt.
– Thiên can của gia chủ Quý không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà (đất) • Chấp nhận được.
– Thiên can người xông nhà (đất) Nhâm với Bính của người xông nhà (đất) • Không tốt.
– Địa chi của của gia chủ Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà (đất) • Rất tốt.
– Địa chi người xông nhà (đất) Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà (đất) • Rất tốt.

⋆ Tổng điểm: 8/12 Tốt

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *