Chọn tuổi xông đất cho người tuổi Nhâm Tý 1972

Địa chi của người xông nhà đất (Thân Tam) hợp với (Thân) của năm Bính Thân —- rất tốt.
tuoi-nham-ty
Thông tin gia chủ 1972

• Năm sinh dương lịch: 1972
• Năm sinh âm lịch: Nhâm Tý
• Quẻ mệnh: ♂ Nam – Khảm (Thuỷ) thuộc Đông tứ mệnh ♀ Nữ – Cấn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
• Ngũ hành: Tang đố mộc (Gỗ cây dâu)

★ Luận Giải: Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông nhà () thì nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm xem cũng cần tương sinh với người đó.

Năm Bính Thân gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 nên chọn các tuổi dưới đây để có một năm làm ăn thuận lợi và an lành.
Chọn người xông nhà đất cho tuổi Nhâm Tý 1972

1. Tuổi xông nhà đất năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ là (Mộc) Tương sinh với (Hỏa) của người xông nhà đất —- rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà đất là (Hỏa) không sinh, không khắc với (Hỏa) của năm nay Bính Thân —- chấp nhận được.
– Thiên căn của gia chủ là (Nhâm) với (Mậu) của người xông nhà đất —- không tốt.
– Thiên căn người xông nhà (Mậu) không sinh, không khắc với (Bính) của năm Bính Thân —- chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ (Tý Tam) hợp với (Tý) của người xông nhà đất —- rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà đất(Tý Tam) hợp với (Thân) của năm Bính Thân —- rất tốt.

2. Tuổi xông nhà đất năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ là (Mộc) tương sinh với (Hỏa) của người xông nhà —- rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà đất là (Hỏa) không sinh, không khắc với (Hỏa) của năm nay Bính Thân —- chấp nhận được.
– Thiên căn của chủ nhà là (Nhâm) không sinh, không khắc với (Kỷ) của người xông nhà đất —- chấp nhận được.
– Thiên căn người xông nhà đất (Kỷ) không sinh, không khắc với (Bính) của năm Bính Thân —- chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ (Tý Lục) hợp với (Sửu) của người xông nhà đất —- rất tốt.
– Địa chi người xông nhà đất (Sửu) không sinh, không khắc với (Thân) của năm Bính Thân —- chấp nhận được.

3. Tuổi xông nhà đất năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ là (Mộc) Tương sinh với (Hỏa) của người xông nhà đất —- rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà đất là (Hỏa) không sinh, không khắc với (Hỏa) của năm nay Bính Thân —- chấp nhận được.
– Thiên căn của chủ nhà là (Nhâm) với (Bính) của năm Bính Thân —- không tốt.
– Thiên căn người xông nhà đất (Bính) không sinh, không khắc với (Bính) của năm Bính Thân —- chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ (Tý Tam) hợp với (Thân) của năm Bính Thân —- rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà đất (Thân Tam) hợp với (Thân) của năm Bính Thân —- rất tốt.

4. Tuổi xông nhà đất năm 1964 (Giáp Thìn – Phú Đăng Hỏa)

– Ngũ hành của gia chủ là (Mộc) Tương sinh với (Hỏa) của người xông nhà đất —- rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà đất là (Hỏa) không sinh, không khắc với (Hỏa) của năm nay Bính Thân —- chấp nhận được.
– Thiên căn của gia chủ là (Nhâm) không sinh, không khắc với (Giáp) của người xông nhà —- chấp nhận được.
– Thiên căn người xông nhà (Giáp) không sinh, không khắc với (Bính) của năm Bính Thân —- chấp nhận được.
– Địa chi của gia chủ (Tý Tam) hợp với (Thìn) của người xông nhà —- rất tốt.
– Địa chi người xông nhà đất (Thìn Tam) hợp với (Thân) của năm Bính Thân —- rất tốt.

5. Tuổi xông nhà đất năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

– Ngũ hành của gia chủ là (Mộc) không sinh, không khắc với (Mộc) của người xông nhà —- chấp nhận được.
– Ngũ hành người xông nhà đất là (Mộc) Tương sinh với (Hỏa) của năm nay Bính Thân —- rất tốt.
– Thiên căn của chủ nhà là (Nhâm) không sinh, không khắc với (Nhâm) của người xông nhà —- chấp nhận được.
– Thiên căn người xông nhà đất (Nhâm) với (Bính) của năm Bính Thân —- không tốt.
– Địa chi của gia chủ (Tý Tam) hợp với (Tý) của người xông nhà đất —- rất tốt.
– Địa chi người xông nhà đất (Tý Tam) hợp với (Thân) của năm Bính Thân —- rất tốt.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *